Voorschool

De gemeente Emmen heeft samen met zes schoolbesturen afspraken gemaakt over het aanbieden van voorschoolse educatie. Een voorschool maakt deel uit van de basisschool en biedt voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar een fijne en stimulerende speelomgeving. Gedurende tien uur per week, verdeeld over drie dagdelen, kunnen peuters deelnemen aan de voorschool. De kinderen leren samen met leeftijdsgenootjes spelenderwijs de vaardigheden die zij nodig hebben om een goede start op de basisschool te kunnen maken. Dat doen ze onder leiding van gekwalificeerd personeel, dat nauw samenwerkt met de leerkracht van groep 1/2. Het jaarprogramma en activiteiten worden waar nodig en mogelijk op elkaar afgestemd. Door de doorgaande lijnen is de overgang naar groep 1 gemakkelijker.
Onze voorschool is gehuisvest in een mooi lokaal en is kleinschalig opgezet. Er is tijd, rust en ruimte voor de begeleiding van uw peuter.
De dagdelen voor Voorschool De Runde zijn maandagmorgen, dinsdagmiddag en donderdagmorgen.
Voor meer informatie verwijzen wij naar http://www.stichtingpeuterwerk.nl/  of locatieleider@obs-runde.nl.
 

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden