Schooltijden

De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan in de eerste vier jaren minimaal 3520 uren naar school. Deze uren hoeven niet gelijk over de vier schooljaren verdeeld te zijn. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan elk jaar minimaal 1000 uren naar school.

Om de onderwijstijd zo optimaal mogelijk te benutten, gaat er ‘s morgens en ’s middags twee keer een bel. De eerste bel gaat om vijf voor half negen; de kinderen gaan dan zelfstandig naar binnen, zodat de lessen om half negen kunnen beginnen.

’s Middags gebeurt hetzelfde om vijf voor één en om één uur. Wij verwachten van ouders dat zij de lessen niet verstoren door tijdens schooluren contact te zoeken met leerkrachten en kinderen. Daar is voor en na schooltijd voldoende gelegenheid voor. Absentie dient bij voorkeur voor kwart over acht te worden doorgeven.

Ochtend : 8.30-12.00 uur
Middag : 13.00-15.00 uur
Woensdag : 8.30-12.15 uur
Op vrijdag zijn de kinderen van groep 1-2 vrij.

Groep 3 gaat op vrijdagmiddag niet naar school.

Een kwartier voor aanvang van de school is er pleinwacht aanwezig.

De schooltijden van de Voorschool/Peuters:

maandagochtend:    8.15-12.00 uur
dinsdagmiddag:       12.45-15.00 uur
donderdagochtend:  8.15-12.00 uur

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden