Tussenschoolse opvang (TSO)

Voor wie is de TSO bedoeld?
De TSO is bedoeld voor kinderen van ouders/verzorgers die in verband met werk, studie of andere geldige redenen hun kinderen niet zelf tussen de middag kunnen opvangen. De TSO is niet bedoeld voor kinderen waarvan de ouders/verzorgers tussen de middag wel thuis zijn. Wij verwachten van de ouders die wel thuis zijn dat zij hun eigen kind(eren) opvangen.
De TSO-opvang wordt geregeld door een aantal vrijwillige ouders/verzorgers.
Wilt u uw kind(eren) structureel of incidenteel laten overblijven? Stuur dan een e-mail voor informatie naar tsorunde@gmail.com.
 
Doelstelling
Onze doelstelling is, om de tussen schoolse opvang op een goed geregelde en ontspannen manier te laten verlopen. De kinderen krijgen daarbij de ruimte om te eten en te ontspannen, zodat zij ’s middags weer fris kunnen beginnen. Om dit te kunnen waarborgen hebben we een gedragscode afgesproken. We gaan ervan uit dat alle ouders en kind(eren) deze onderschrijven.

Gedragsregels
Tijdens de tussenschoolse opvang gelden het reglement TSO en de schoolgedragsregels
Wij vinden het volgende belangrijk:

 • beleefd zijn
 • respect tonen naar elkaar
 • veilig spelen
 • luisteren naar de leiding van het TSO-team

Deze afspraken geven de kinderen houvast (vast gedragspatroon gedurende de gehele schooldag). Wij verwachten dan ook van de kinderen dat ze zich aan deze regels houden, zodat het overblijven in een gezellige ontspannen sfeer kan verlopen.

Huisregels tussen schoolse opvang OBS De Runde
De doelstelling is om de TSO leuk en gezellig te laten verlopen, maar daarbij zijn wel regels nodig.
Het is belangrijk dat de kinderen op de hoogte zijn van de regels en afspraken. Dat geeft rust in de groep. Daarom verwachten we van ouders en leerkrachten, dat zij de overblijfregels met hun kinderen bespreken.
De TSO-ouders hanteren dezelfde 10 schoolregels als de leerkrachten. Ze letten ook op het rustig lopen en praten in de gang en op het onnodig naar binnen en buiten lopen van de kinderen. Onder het tabblad Documenten op deze website vindt u het document "Overblijven op De Runde" voor meer informatie.

De overblijfgroep
De volgende mensen draaien mee in de overblijfgroep:

 • Linda Francke
 • Jolande Tymensen
 • Sandra Mulder
 • Nienke Siepe
 • Martina Bergman
 • Kini Brinkman
 • Carla Tromp
 • Thessa Keizer
 • Lia Haarman
 • Christa Oosterwijk

 

 

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden