Het team van de Runde

Het team van obs de Runde maakt deel uit van het onderwijsteam van het Cluster van openbare scholen in Emmer-Compascuum. Het cluster bestaat naast obs de Runde uit obs de Bente, obs de Dreef en obs de Meent. Leidinggevende van het cluster is de clusterdirecteur, Jeroen Imbos. De clusterdirecteur is eindverantwoordelijk voor het cluster. Samen met de locatieleider geeft hij leiding aan het onderwijsteam.

De locatieleider
De locatieleider, Hendrik Alberts, heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op de Runde en heeft de volgende taken:

  • Interne schoolorganisatie,
  • Administratieve taken,
  • Vertegenwoordigende taken
Hij is op maandag, dinsdagmorgen, donderdag en om de week op vrijdagmorgen vrijgesteld van lesgevende taken.  

      
De groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de processen in de groep. We streven er naar om niet meer dan twee “vaste” leerkrachten per groep te hebben. Naast de lesgevende taken en de andere taken die bij het groepsgebeuren horen, hebben de leerkrachten ook nog andere taken zoals het organiseren van schoolse en buitenschoolse activiteiten.

De leerkrachten zijn als volgt over groepen verdeeld:
Juf Janet Haneman leerkracht instroomgroep en groep 1/2, maandag t/m dinsdag en donderdag
Juf Michelle Wubbels leerkracht instroomgroep en groep 1/2, woensdag
Juf Marloes Menzen leerkracht groep 3, maandag t/m vrijdagmorgen
Juf Linda Hobers leerkracht groep 4 op maandag t/m woensdag
Juf Janneke Lamain leerkracht groep 4 op donderdag en vrijdagmorgen en om en om op vrijdagmiddag
Juf Thea Wilkens leerkracht groep 5, de gehele week, behalve op woensdag
Meester Hendrik Alberts leerkracht groep 5, op woensdag en om en om dinsdagmiddag (o.a. gymnastiek)
Juf Janneke Lamain leerkracht groep 6, maandag t/m dinsdag 
Juf Grietje Havinga leerkracht groep 6, woensdag t/m vrijdag
Juf Michelle Wubbels leerkracht groep 7/8, maandag en  dinsdag
Juf Marion Knegt leerkracht groep 7/8, woensdag t/m vrijdag
Meester Harm Dijkstra vakleerkracht muziek groep 1 t/m 8 op woensdag 


© 2018 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden