Het team van de Runde

Het team van obs de Runde maakt deel uit van het onderwijsteam van het Cluster van openbare scholen in Emmer-Compascuum. Het cluster bestaat naast obs de Runde uit obs de Bente, obs de Dreef en obs de Meent. Leidinggevende van het cluster is de clusterdirecteur, Jeroen Imbos. De clusterdirecteur is eindverantwoordelijk voor het cluster. Samen met de locatieleider geeft hij leiding aan het onderwijsteam.

De locatieleider
De locatieleider, Hendrik Alberts, heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op de Runde en heeft de volgende taken:

  • Interne schoolorganisatie,
  • Administratieve taken,
  • Vertegenwoordigende taken

Hij is vrijgesteld van lesgevende taken. 
Behalve maandag en dinsdagmiddag van 13.00-14.00 uur, woensdag vanaf 10.30 uur en om de week op vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur.

      
De groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de processen in de groep. We streven er naar om niet meer dan twee “vaste” leerkrachten per groep te hebben. Naast de lesgevende taken en de andere taken die bij het groepsgebeuren horen, hebben de leerkrachten ook nog andere taken zoals het organiseren van schoolse en buitenschoolse activiteiten.

De leerkrachten zijn als volgt over groepen verdeeld:

Juf Janet Haneman leerkracht instroomgroep en groep 1/2, maandag t/m dinsdag en donderdag
Juf Chantal Wiebing leerkracht instroomgroep en groep 1/2 woensdag en groep 4-5a op donderdag en vrijdag
Juf Marloes Menzen leerkracht groep 8, maandag t/m vrijdag
Juf Linda Hobers leerkracht groep 4-5a op maandag t/m woensdag
Juf Janneke Lamain leerkracht groep 5b-7 op maandag en dinsdag; groep 3 op donderdag en vrijdagmorgen en om en om op vrijdagmiddag groep 6
Juf Thea Wilkens leerkracht groep 6, de gehele week, behalve op vrijdagmiddag om de week
Meester Hendrik Alberts leerkracht op woensdag vanaf 10.30 uur groep 5a en 5b
Juf Gerda Luikens leerkracht groep 3 op maandag t/m woensdag
Juf Grietje Havinga leerkracht groep 5b-7, woensdag t/m vrijdag
   
   
   


© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden