De visie van de Runde

Op de Runde werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de klas. We geven dan ook groepsgericht les. De leerstof wordt aangeboden volgens het basisstof-extrastof-model. Dit betekent dat de leerstof stap voor stap wordt doorlopen, waarbij de kinderen die de stof snel onder de knie hebben, na een korte instructie alvast mogen beginnen en al heel snel verrijkende leerstof krijgen aangeboden. De rest van de groep krijgt een langere instructie.

De Runde realiseert adaptief onderwijs. We werken volgens het concept van “de adaptieve school”: we houden rekening met de individuele verschillen tussen kinderen.

Wij streven ernaar dat zowel de kinderen, ouders, leerkrachten en het team trots op de Runde kunnen zijn. Ons motto is dan ook:
“de Runde geeft elk kind de kans om trots op zichzelf te zijn.”

De Runde kenmerkt zich onder andere door:

 • Duidelijke schoolregels.
 • Goede communicatie richting ouders en kinderen.
 • Voldoende effectieve (gedifferentieerde) instructie.
 • Voldoende geschikte materialen.
 • Zelfstandig werken staat centraal.
 • Effectieve wijze van groeperen.
 • Collegiale ondersteuning.
 • Aansluiting bij de belevingswereld van het kind.
 • Een goed leerstofaanbod.
 • Een vertrouwde en veilige leeromgeving.
 • Effectief en modern ingerichte lokalen en ruimtes.
 • Voldoende uitdaging.
 • Goede ICT voorzieningen.
 
De Runde is een van de eerste scholen in Drenthe met certificaten van “de gezonde school”
We promoten gezond gedrag (veel en goed bewegen, gezond eten en zorgen dat iedereen zich sociaal emotioneel prettig voelt).

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden