Vrije dagen

Ieder schooljaar zijn de kinderen een aantal dagen/dagdelen vrij in verband met studiedagen/middagen.

Deze data staan vermeld op de jaarkalender.